Loading...

  • Mária Darca
    Svadobný dar od Boha „Stvorenie, ktoré je po tvojom boku, je moje. Ja som ho stvoril, ja som ho miloval od večnosti, skôr, než ty. Zaňho som neváhal položiť život. Zverujem ho tebe. Prijímaš ho z mojich rúk a stávaš sa zaň zodpovedným. Keď ste sa stretli, očaril ťa jeho pôvab. To moje ruky utvorili jeho krásu, moje srdce doňho vdýchlo nehu a schopnosť milovať, moja múdrosť mu dala vnímavosť, citlivosť a všetky kvality, ktoré v ňom vidíš. Ale nesmieš sa len radovať z jeho pôvabu. Musíš sa tiež snažiť naplniť jeho túžby. Potrebuje pokoj, radosť, lásku a nehu. Potrebuje potešenie, potrebuje vzťahy i radosť z diela...Ale nezabudni, že potrebuje predovšetkým mňa. Nie ty, ale ja som počiatkom i cieľom každého ľudského života. Pomáhaj tomuto stvoreniu, nech ma stretáva v modlitbe, v načúvaní môjmu Slovu, v odpúšťaní i v nádeji. Dôveruj mi. Budeme ho milovať spolu. Ty túto osobu miluješ od chvíle, čo ste sa stretli, ale ja ju milujem od večnosti. To ja som vložil túto lásku do tvojho srdca. Raduj sa z jej krásy a pôvabu. Svojou prísahou vernosti na celý život mi odpovedáš, že ju s radosťou prijímaš a že ju budeš chrániť. Ja ťa obdarím schopnosťou milovať ju po celý život a tvoja láska, láska tvora, sa bude stávať podobnou mojej láske – láske Stvoriteľa. Toto je môj svadobný dar: milosť sviatosti manželstva. Ja budem vždy s vami a urobím z vás nástroje svojej lásky a nehy. Budem vás milovať prostredníctvom vašich prejavov lásky.“ (Mirka Hubenková, Signály.cz) Svadobný dar od Boha „Stvorenie, ktoré je po tvojom boku, je moje. Ja som ho stvoril, ja som ho miloval od večnosti, skôr, než ty. Zaňho som neváhal položiť život. Zverujem ho tebe. Prijímaš ho z mojich rúk a stávaš sa zaň zodpovedným. Keď ste sa stretli, očaril ťa jeho pôvab. To moje...Zobraziť viac
    Sep 18 '16
    0 21
    21 užívateľom Páči sa mi to
Už len krôčik - prihláste sa alebo si aktivujte darcovský účet :)