Loading...

Prečo vyhnal boh Adama a Evu z raja, keď zjedli jablko zo stromu poznania dobra a zla. Ved predtým ako ho zjedli, nemohli vedieť čo je dobré a čo je zlé. Teda ani nemohli vedieť že zjesť jablko je zlé. Jednoducho spravili určité rozhodnutie, bez toho aby vedeli či robia dobre alebo zle.
Radka
Mária
Lukáš, Boh jasne povedal – môžete všetko, okrem tejto jednej veci, tá je zakázaná. Ide tu o dodržanie poslušnosti voči Bohu. Takže oni dobre vedeli, že to nesmú a i napriek tomu sa dali zlákať na hriech a tým sa odsúdili na večné utrpenie, následkom čoho sa my rodíme s dedičným hriechom.
2 - počet hlasov
Mária
Oni dobre vedeli, že je zlé...keď Zlý navádza Evu, ona sama hovorí, BOH NÁM TO ZAKÁZAL, takže je to jednoznačné, že vedeli, že prestupujú Božie nariadenie
1 - počet hlasov
Mária
Keby Boh nebol láskavým Otcom, neposlal by na zem svojho Syna, ktorý podstúpil tú najvyššiu obetu, aby svet vykúpil. Zavrhol by celé ľudstvo, ale on nás nekonečne miluje a tak dáva vlastného Syna, aby sme mohli byť spasení!
1 - počet hlasov
Mária
Lukáš, vieš si predstaviť tú anarchiu vo svete, keď by si každý robil, čo len chce, páchal zlo a všetko by sa mu automaticky prepáčilo a ospravedlnilo bez akejkoľvek jeho nápravy, či snahy o polepšenie a jeho konanie by bolo na jednej úrovni s tými, čo konajú dobro a snažia sa dodržiavať zákony? Každý si nesie zodpovednosť za svoje konanie. Keď konám zlo, nesiem si za to aj zodpovednosť. A najviac dôležité sú Božie zákony. Keď Boha ignorujem, nemôžem chcieť vo večnosti to, čo prináleží tým, čo konajú dobro. To má Boh odpustiť bez akejkoľvek snahy o polepšenie, bez nejakého zadosťučinenia všetko všetkým a dávať ich na úroveň tých, čo majú pred Ním rešpekt a aspoň sa snažia dodržiavať Jeho zákony? To potom by bolo najjednoduchšie nedodržiavať nič, žiť si, ako sa mi zachce a aj tak mám zaručené nebo. Nezdá sa Ti to „pritiahnuté za vlasy“? Potom by bol na zemi len chaos. Neoplatilo by sa byť dobrým, lebo aj tak mi Boh AUTOMATICKY odpustí. Nie je to scestné? Ale Boh nezanevrel na ľudstvo a dáva mu šancu – posiela svojho Syna, aby nám dal VEČNÚ SPÁSU!!!
1 - počet hlasov
Boh im jasne povedal, že majú dovolené jesť zo všetkých stromov, okrem tohoto..Neposlúchli Boha.
0 - počet hlasov
Boh im povedal: „Zo všetkých stromov raja môžete jesť, len zo stromu poznania dobra a zla nejedzte, aby ste neumreli.“
0 - počet hlasov
Oni nevedeli, že neposlúchnuť je zlé.....
0 - počet hlasov
Neviem. Ja to vidím takto. Predstavte si,že svoje dve 3ročné deti,ktoré ešte nerozoznajú dobro a zlo,dám do detskej izby,kde medzi hračky na zem položím ostrý kuchynský nôž. Zakážem im dotýkať sa noža a odídem,ale všetko spoza dverí sledujem. Môj další,25 ročný syn vchádza do izby a presviedča deti,aby sa hrali z nožom.Oni ho posluchnu a porežu sa.Vtedy vchádzam ja-nepoviem ani slovu 25 ročnému,ale vyhodím tie 3ročné z domu,pretože neposluchli. Ešte za nimi kričím,nech sa živia sami a preklínam aj ich potomkov.Vraciam sa dovnútra a spokojne si otváram pivo...Pripadal by som vám ako dobrý,milujúci a láskavý otec?
0 - počet hlasov
To je láskavé, ak potrebujem neustále nejaké obety a neviem odpustiť bez toho, aby som zato na oplátku niečo očakával?
0 - počet hlasov

Otázka od

5 - počet hlasov
Lukáš
Lukáš
Jan 12

Nástenka

Musíte sa prihlásiť - Koráb kresťanská sociálna sieť - Ježiš medzi nami!
Žiadny komentár