Loading...

Dobrý večer. Chcem sa spýtať otázku ohľadom biblie. Ako sa mohlo na noemovu archu vojsť toľko zvierat z celého sveta, keď podľa údajov v biblii mala loď veľkosť rovnajúcu sa veľkosti polovice lode Titanic. Na velky Titanic sa vošlo okolo 3500 ľudí. Zvierat je niekoľko miliónov druhov a teda príliš veľa na to, aby sa vošli na archu. Ďakujem za objasnenie.
Lukáš
Admin Korab.sk
Požehnaný večer. Biblia neopisuje presné, vedecké alebo technické fakty o jednotlivých udalostiach. V Biblii nájdeme mnoho symbolov, podobenstiev, alegórii. Biblia je v prvom rade Slovo Božie. Opisuje Boha, ktorý sa z lásky k človeku skláňa a chce mať s človekom osobný vzťah. Biblia nie je historickým dokumentom v modernom slova význame. Bola napísaná v určitom kultúrnom kontexte a preto je potrebné aby sme príbehy napr. z knihy Genezis vykladali tak ako to autor zamýšlal.
2 - počet hlasov
Lukáš
Ladislav
Tu sú niektoré fakty :Podľa knihy Genezis[1] mal Noe postaviť archu o rozmeroch 300 x 50 x 30 lakťov, t. j. približne 150 × 25 × 15 m. Takže môžem to brať aj nadalej tak, že je to vymyslený príbeh ktorý sa nezakladá na pravde? Napriek tomu mnoho ľudí tomu verí doslovne a zamýšla sa nad tým, ako mohol Boh utopiť všetkých ľudí (aj nevinné deti..... Z tohto pohľadu je to genocída )
2 - počet hlasov

Otázka od

4 - počet hlasov
Lukáš
Lukáš
Apr 19

Nástenka

Musíte sa prihlásiť - Koráb kresťanská sociálna sieť - Ježiš medzi nami!
Žiadny komentár