Loading...

Podmienky používania

Súhlasíte,
že ako užívateľ stránky KORAB.sk, registráciou prijímate tieto Podmienky používania. O akejkoľvek zmene týchto Podmienok používania Vás budeme informovať.

Užívatelia

  • KORÁB.sk môže zastaviť poskytovanie služby, tak ako aj kedykoľvek blokovať alebo vymazať užívateľa bez varovania.
  • Minimálny vek pre zaregistrovanie na stránke KORAB.sk je 13 rokov. Skôr ako sa zaregistrujete a nedosiahli ste plnoletosť, mali by ste mať povolenie od jedného z rodičov alebo právneho zástupcu.
  • Za akékoľvek následky a škody prípadného konfliktu s ktorýmkoľvek užívateľom stránky KORAB.sk, nebude KORAB.sk zodpovedný.
  • Túto stránku by ste mali používať normálne a rozumne.

 


Publikovanie
Žiadne verejné dáta, nesmú byť v rozpore so žiadnym predpisom alebo zákonom. Výlučne prijímate toto stanovisko a preberáte zodpovednosť (podľa občianskeho a kriminálneho zákona) za dáta, text a fotky, ktoré zverejníte. Všetky dáta, ktoré budete zdieľať alebo posielať nesmú byť v rozpore s autorskými právami alebo ich narúšať. Nič, čo budete publikovať, nesmie byť zavádzanie, ohrozovanie, ohováranie alebo pohoršovanie.

KORAB.sk SI VYHRADZUJE VŠETKY PRÁVA A POPIERA AKÚKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ ZA ČOKOĽVEK. NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY BEZ ALEBO SO ZODPOVEDNOSŤOU, BEZPEČNOSŤOU ALEBO ODPORÚČANOU VERNOSŤOU SERVISU. KORAB.sk nedáva žiadnu záruku o fungovaní tejto stránky, ani o informáciách, materiáloch alebo dokumentoch, ktoré sú na nej publikované. Do rozsahu určeného zákonom odmieta akúkoľvek záruku, či už explicitnú alebo implicitnú.

Pozor
Nepredpokladá sa od Vás prečítanie alebo pochopenie všetkých varovaní, odvolaní a činnosti na tejto stránke. Avšak odteraz akékoľvek ďalšie použitie tejto stránky bude brané ako jasný súhlas s ohľadom na tieto dokumenty.

Prihlasovacie údaje
Používanie užívateľských mien, prihlásení sa, hesiel a alebo overovacích kódov sú výnimočnou zodpovednosťou užívateľa. Od užívateľa sa vyžaduje udržať si tieto prihlasovacie informácie v tajnosti a v bezpečí. Užívateľ je povinný nás(KRORAB.sk) okamžite informovať o porušení alebo zneužití prihlasovacích údajov zaslaním e-mailu na admin@korab.sk. E-mail musí obsahovať predmet 'Zneužitie!'.

 


SÚKROMIE
PRAVIDLÁ SPRÁVANIA
NEVHODNÝ OBSAH

 

 

Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

1. Kor 16, 14