Loading...

Pravidlá správania

KORÁB.sk môže kedykoľvek blokovať alebo vymazať užívateľa, ktorý :1. bude akoukoľvek formou urážať, hanobiť, zosmiešňovať alebo napádať iného užívateľa alebo skupinu užívateľov.
2. bude využívať túto stránku na propagáciu politických subjektov, komerčné účely alebo iné účely než tie, pre ktoré bola stránka vytvorená
3. zverejní sexuálne nevhodný obsah
4. bude úmyselne narúšať diskusie, vyvolávať hádky a ktorý nebude rešpektovať názory iného užívateľa alebo skupiny užívateľov.
5. bude napádať iného užívateľa alebo skupiny užívateľov, prostredníctvom -Rozhovoru- alebo -Pošty-, či inou formou
6. sa bude na stránke KORÁB.sk správať v rozpore s myšlienkou jednoty, lásky, prijatia a porozumeniaNech sa všetko medzi vami deje v láske.

1. Kor 16, 14